องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ 1)

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระยะที่ 1 ดำเนินการปลูกต้นพะยอม จำนวน 199 ต้น ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน กรมป่าไม้ และผู้แทนจากบริษัทก่อสร้างในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม จำนวน 150 คน

 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi