องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา  ได้แก่ สำลี ขนาด 5 กรัม จำนวน 10,000 ถุง และยาระบาย จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi