องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ.

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ภก.นิพนธ์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ. ในโครงการ "แพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง รายการยาและเวชภัณฑ์ประกอบด้วย เจลกันยุง คาลาไมน์ ยาลดกรด พาราเซตามอล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม ยานวดบรรเทาปวดเมื่อย เวชภัณฑ์ทำแผล เป็นต้น

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi