มอบผ้าห่มกันหนาวและยาชุดตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายนพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นายนิพนธ์  อัตนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว 1,000 ผืน และยาชุดตำราหลวง 1,000 ชุด ให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ วัดป่ามหาชัย อ.มหาชัย จังหวัดนครพนม โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอปลาปาก และคณะ

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi