มอบผ้าห่มกันหนาวและยาชุดตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 เภสัชกรนิพนธ์  อัตนวานิช รองผู้อำนวยการเภสัชกรรม ผู้แทนองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและยาชุดตำราหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2559 วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

วันที่ 29 มกราคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi