มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 19" โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ภญ. วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 19" โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จำนวน 50,000 บาท โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. ซึ่งจะใช้ถนนภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเป็นเส้นทางการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไป

 

 

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ 1)

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระยะที่ 1 ดำเนินการปลูกต้นพะยอม จำนวน 199 ต้น ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน กรมป่าไม้ และผู้แทนจากบริษัทก่อสร้างในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม จำนวน 150 คน

 

 

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา  ได้แก่ สำลี ขนาด 5 กรัม จำนวน 10,000 ถุง และยาระบาย จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ.

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ภก.นิพนธ์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ. ในโครงการ "แพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง รายการยาและเวชภัณฑ์ประกอบด้วย เจลกันยุง คาลาไมน์ ยาลดกรด พาราเซตามอล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม ยานวดบรรเทาปวดเมื่อย เวชภัณฑ์ทำแผล เป็นต้น

 

More Articles...

หน้า 1 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi