มอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา และแผ่นภาพประเมินการมองเห็น ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (มหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นางวนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 2 เครื่อง และแผ่นภาพประเมินการมองเห็น จำนวน 10,000 แผ่น ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (มหาชน)  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

องค์การเภสัชกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม 4 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี , เทศบาลตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี  , โรงงานผลิตยารังสิต จังหวัดปทุมธานี และองค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม6 กรุงเทพ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน อาจารย์ หน่วยงานราชการรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ผู็บริหารและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาองค์การเภสัชกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมนี้องค์การเภสัชกรรมได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสำคัญของสังคม

กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี   <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>

หน้า 5 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi