มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิพระมหิตลาธิเบศรฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ภญ.วนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรมมอบเงินจำนวน 450,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีพระเทพญาณวิศิษฏ์ เลขานุการมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2558 ซึ่งมีกำหนดการพระราชทานทุน ในวันที่ 5 กันยายน 2558

FacebookTwitter
Follow @twitterapi