สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาทและร่วมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 และงานวันธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ และชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยการจัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดงานขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เวลา 08.00 - 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ป่วย ผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ความรู้ ตอบข้อสักถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมจัดบูธเล่นเกส์สำหรับน้อง ๆ อีกด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi