สายด่วน ป.ป.ช. 1205

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติ แจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หรือ สายด่วน ป.ป.ช. 1205

FacebookTwitter
Follow @twitterapi