สนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 100 ชุด ให้มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน "โครงการห่มผ้าให้น้อง ปีที่ 10"

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 100 ชุด ให้มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน "โครงการห่มผ้าให้น้อง ปีที่ 10" โดยโครงการนี้ได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำอาสาสมัครและทีมงานเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย คือ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi