บรรยายพิเศษหัวข้อ "ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร" โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งช่วงเช้า เวชา 09.00 - 12.00 น. สำหรับผู้อำนวยการกองขึ้นไป และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรับหัวหน้าแผนก การบรรยายครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตามหลักการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

สนับสนุนเงิน 10,000 บาท และถังน้ำพลาสติก 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ แก่วัดนิคมเขต จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นางวนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบเงิน 10,000 บาท และถังน้ำพลาสติก 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ ให้แก่ วัดนิคมเขต ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนน้ำให้ฝูงปลา คืนป่าให้แผ่นดิน ในปี 2557

สนับสนุนชุดถุงนอน ถังน้ำพลาสติก ยาและเวชภัณฑ์ให้กับกรมทหารพรานที่ 43 จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายถาวร ว่องชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบชุดถุงนอน 82 ผืน ถังน้ำพลาสติก 4 ถัง ยาและเวชภัณฑ์ 200 ชุด ให้กับทหารพรานที่ 43 จังหวัดปัตตานี

องค์การเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอบ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 องค์การเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และจิตอาสาองค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi