มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557

 กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัด "โครงการ GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยน้ำหนาว" ปี 2557 เพื่อให้ความช่วยเหลือมอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว โดยนางณัฏฐญา  พัฒนะวาณิชนันท์ ผู้ทรงวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และนางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาว ยา และเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลแม่แจ่ม โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ชุด และโรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลขุนยวม โรงพยาบาลสบเมย โรงพยาบาลปางมะผ้า โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ชุด ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 

 

วันที่ 11 มกราคม 2557 งานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การเภสัชกรรม พระราม 6, โรงงานผลิตยารังสิต และเทศบาลตำบลทับกวาง จ.ชลบุรี


   กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 โดยจัดทุกพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งในงานได้จัดให้มีการแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล   การเล่นเกมส์ และการประกวดระบายสีภาพ การแสดงของเด็ก   การแจกของรางวัลขวัญของรางวัลให้กับเด็กทุกคนที่เข้าร่วมงาน และมีอาหารเครื่องดื่มไว้บริการตลอดงาน  ซึ่งเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม  รวมถึงนักเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

 

พระราม 6 (มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ปกครอง 210 คน เด็กและเยาวชน 400 คน)

          

โรงงานผลิตยารังสิต คลอง 10 ปทุมธานี (มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน)

         

และเทศบาลตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี (มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน)

         ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมยังให้การสนับสนุนของขวัญสำหรับเด็กแก่หน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามา กว่า 144 แห่ง จำนวน 13,000 ชิ้น 

 

 
 

แข่งขันจักรยานแรลลี่ในโครงการ "วัด วัง วิว" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

  วันที่ 12 มกราคม 2557 นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันจักรยานแรลลี่ "โครงการ วัด วัง วิว" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายวิทยา  บูรณะศิริ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยนายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน พนักงาน และชมรมจักนยานขององค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมการเปิดงานด้วย   และองค์การเภสัชกรรม ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ เป้นจำนวน 200,000 บาท ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้หันมาออกกำลังกาย นันทนาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมภูมิทัศน์ ไหว้พระ เยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม     

 
 

มอบยาชุดตำราหลวง 7 รายการ ให้แก่กรมราชองครักษ์ จำนวน 4,000 ชุด

    

วันที่ 3 มกราคม 2557 นางวนิชา  ใจสำราญ รองผู้อำนวยการองค์ากรเภสัชกรรม เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาชุดตำราหลวง 7 รายการ จำนวน 4,000 ชุด เป็นเงิน 152,000 บาท ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ให้แก่สำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ เพื่อเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รวมกว่า 60 หมู่บ้าน ประชากร 4,000 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

หน้า 11 จาก 11

FacebookTwitter
Follow @twitterapi