มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพ

มื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นางวนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพ จำนวน 30,000 บาท 

ประธานชมรมธาลัสซีเมีย ขอบคุณองค์การเภสัชกรรม

ประธานชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เดินทางมาขอบคุณองค์การเภสัชกรรมที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมงานค่าย "สานสัมพันธ์ สายใยครอบครัวธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 8" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2557 และสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือบทความ "สิ่งที่...คุณไม่รู้" จำนวน 1,000 เล่ม

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ"ธรรมาภิบาลของพ่อ" 5 ธันวาคม 2557

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 เรื่อง "ธรรมาภิบาลของพ่อ" 

สนับสนุนงบประมาณชมรมโรคเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทน มอบงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดโครงการค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 14 ซึ่งดำเนินการโดยชมรมโรคเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi