รับสมัครทุนการศึกษา "โครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปีการศึกษา 2557" สำหรับบุตรผู้ปฏิบัติงาน อภ. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 

       กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดโครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม” ประจำปี 2557 สำหรับบุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ปฏิบัติงาน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ได้อุทิศตนช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และชุมชน ซึ่งได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท และคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท  สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา และแบบฟอร์มขอรับทุน ได้ที่ คลังข้อมูล ใน webpage ของกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน หรือชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครรับทุน

ธาลัสซีเมียกับคุณภาพชีวิต ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

องค์การเภสัชกรรม สนับสนุนการจัดงานของชมรมธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 และ วันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 13 ในงานที่ชื่อ "ธาลัสซีเมียกับคุณภาพชีวิต" ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีการภายในงาน กล่าวต้อนรับ โดย คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ธันยชัย สุระ, กล่าวเปิดงาน โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา ประธานมูลนิธิธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และ คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานชมรมธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีการแสดงรำอวยพร โดยผู้ป่วยชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลรามาธิบดี การเสวนาหัวข้อ "คุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย"  โดยแพทย์หญิง สายพิณ หัตถีรัตน์  หัวข้อ "อาหารกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยธาลัสเซีย/กินอย่างมีคุณภาพ"  โดย นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์ มีการจำหน่ายสินค้าโดยผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และมินิคอนเสิร์ตจาก ดีเจแมน, นนท์ เดอะวอยซ์

สนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวีให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวี (GPO-VIR Z250) จำนวน 288 ขวด มูลค่า 168,998.40 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่เป็นแรงงานชาวพม่า จำนวน 24 ราย

"โครงการสร้างพลังจิตอาสา เพื่อพัฒนา GPO ให้ยั่งยืน (รุ่นที่1)" ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ ตลาดโก้งโค้ง และโรงแรมวรบุรี อโยธา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผู้มีจิตอาสา ใน “โครงการ สร้างพลังจิตอาสา เพื่อพัฒนา GPO ให้ยั่งยืน (รุ่นที่ 1)”  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26 – 27 เมษายน 2557 ณ ตลาดโก้งโค้ง และโรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 74 คน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การเภสัชกรรม อันจะไปสู่การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi