มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพ

มื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นางวนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพ จำนวน 30,000 บาท 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi