ประธานชมรมธาลัสซีเมีย ขอบคุณองค์การเภสัชกรรม

ประธานชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เดินทางมาขอบคุณองค์การเภสัชกรรมที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมงานค่าย "สานสัมพันธ์ สายใยครอบครัวธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 8" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2557 และสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือบทความ "สิ่งที่...คุณไม่รู้" จำนวน 1,000 เล่ม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi