สนับสนุนงบประมาณชมรมโรคเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทน มอบงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดโครงการค่ายเบาหวาน ครั้งที่ 14 ซึ่งดำเนินการโดยชมรมโรคเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

FacebookTwitter
Follow @twitterapi