สนับสนุนเงิน 10,000 บาท และถังน้ำพลาสติก 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ แก่วัดนิคมเขต จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นางวนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบเงิน 10,000 บาท และถังน้ำพลาสติก 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ ให้แก่ วัดนิคมเขต ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนน้ำให้ฝูงปลา คืนป่าให้แผ่นดิน ในปี 2557

FacebookTwitter
Follow @twitterapi