สนับสนุนชุดถุงนอน ถังน้ำพลาสติก ยาและเวชภัณฑ์ให้กับกรมทหารพรานที่ 43 จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายถาวร ว่องชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบชุดถุงนอน 82 ผืน ถังน้ำพลาสติก 4 ถัง ยาและเวชภัณฑ์ 200 ชุด ให้กับทหารพรานที่ 43 จังหวัดปัตตานี

FacebookTwitter
Follow @twitterapi