องค์การเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอบ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 องค์การเภสัชกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และจิตอาสาองค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi