พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ

วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ นายสุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปี 2557 และได้เชิญคณาจารย์ นิสิตจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษา (เฉพาะมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล) และบุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม รวม 41 ทุน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแสดงให้เห็นถึงคุณความดีในการอุทิศตนช่วยเหลือ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมสืบไป

FacebookTwitter
Follow @twitterapi