รับสมัครทุนการศึกษา "โครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปีการศึกษา 2557" สำหรับบุตรผู้ปฏิบัติงาน อภ. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 

       กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดโครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม” ประจำปี 2557 สำหรับบุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ปฏิบัติงาน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ได้อุทิศตนช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และชุมชน ซึ่งได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท และคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท  สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา และแบบฟอร์มขอรับทุน ได้ที่ คลังข้อมูล ใน webpage ของกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน หรือชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครรับทุน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi