สนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวีให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวี (GPO-VIR Z250) จำนวน 288 ขวด มูลค่า 168,998.40 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่เป็นแรงงานชาวพม่า จำนวน 24 ราย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi