มอบผ้าห่มกันหนาว ยา และเวชภัณฑ์ ให้ผู้ประสบภับหนาว อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 28-29 มกราคม 2557

 องค์การเภสัชกรรม จัดหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการ "GPO ช่วยผู้ประสบภัย ต้านภัยหนาว" นำโดย นางณัฏฐญา พัฒนะวานิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (คณะกรรมการ นโยบาย CSR&CG) และนางสุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบผ้าห่มกันหนาว ยา และเวชภัณฑ์ จำนวน 800 ชุด ให้กับชาวบ้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่ประสบภัยหนาว ณ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2557 โดยมี นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำชุมชน มาร่วมพิธีมอบด้วย เพื่อหวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวได้เป็นอย่างดี 

   

  

  

  

  

 

 

 
 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi