มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ ให้ผู้ประสบภัยหนาว จ.น่าน ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2557 นางณัฏฐญา  พัฒนะวาณิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล และนางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาว ยา และเวชภัณฑ์ จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 

        

 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi