วันที่ 11 มกราคม 2557 งานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การเภสัชกรรม พระราม 6, โรงงานผลิตยารังสิต และเทศบาลตำบลทับกวาง จ.ชลบุรี


   กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 โดยจัดทุกพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งในงานได้จัดให้มีการแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล   การเล่นเกมส์ และการประกวดระบายสีภาพ การแสดงของเด็ก   การแจกของรางวัลขวัญของรางวัลให้กับเด็กทุกคนที่เข้าร่วมงาน และมีอาหารเครื่องดื่มไว้บริการตลอดงาน  ซึ่งเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม  รวมถึงนักเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

 

พระราม 6 (มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ปกครอง 210 คน เด็กและเยาวชน 400 คน)

          

โรงงานผลิตยารังสิต คลอง 10 ปทุมธานี (มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน)

         

และเทศบาลตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี (มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน)

         ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมยังให้การสนับสนุนของขวัญสำหรับเด็กแก่หน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามา กว่า 144 แห่ง จำนวน 13,000 ชิ้น 

 

 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi