แข่งขันจักรยานแรลลี่ในโครงการ "วัด วัง วิว" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

  วันที่ 12 มกราคม 2557 นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันจักรยานแรลลี่ "โครงการ วัด วัง วิว" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายวิทยา  บูรณะศิริ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยนายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน พนักงาน และชมรมจักนยานขององค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมการเปิดงานด้วย   และองค์การเภสัชกรรม ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ เป้นจำนวน 200,000 บาท ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้หันมาออกกำลังกาย นันทนาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมภูมิทัศน์ ไหว้พระ เยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม     

 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi