มอบยาชุดตำราหลวง 7 รายการ ให้แก่กรมราชองครักษ์ จำนวน 4,000 ชุด

    

วันที่ 3 มกราคม 2557 นางวนิชา  ใจสำราญ รองผู้อำนวยการองค์ากรเภสัชกรรม เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาชุดตำราหลวง 7 รายการ จำนวน 4,000 ชุด เป็นเงิน 152,000 บาท ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ให้แก่สำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ เพื่อเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รวมกว่า 60 หมู่บ้าน ประชากร 4,000 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi