มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาและบริการดวงตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

             องค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุน ให้กับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาบุคลากรใน "โครงการจัดหาและบริการดวงตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา"  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การเภสัชกรรม

ตรวจจอประสาทตา วันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2556 จ.กระบี่

             องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพจอประสาทตา เพื่อตรวจจอประสาทตาให้กับผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ดังนี้

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 (เช้า) ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา อ.เกาะลันตา
  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 (บ่าย) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่าปู อ.เกาะลันตา
  • วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง
  • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพยาบาลเขาพนม อ.เขาพนม
  • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 (เช้า) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงเอน อ.เขาพนม
  • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 (บ่าย) ณ โรงพยาบาลลำทับ อ.ลำทับ
  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพยาบาลปลายพระยา อ.ปลายพระยา

            มีผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับการตรวจจอประสาทตาทั้งหมด 1,494 คน

 

ศึกษาดูงาน CG&CSR ที่การประปานครหลวง

            นางสุจิดา  ชุติมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน ไปศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจาก นาวสาวสุชาดา  พณิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10   นางลาวัลย์  ฉัตรรุ่งชีวัน  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง และคณะทำงาน

 

 

 

มอบผ้าห่มระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2556 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          นางณัฎฐญา  พัฒนะวานิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน พร้อมยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2556

 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi