มอบเงินจัดพิมพ์คู่มือสมุนไพร

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สำนักข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือการใช้สมุนไพรสำหรับประชาชน" และมอบหนังสือนี้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข

FacebookTwitter
Follow @twitterapi