ศึกษาดูงาน CG&CSR การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

          องค์การเภสัชกรรมนำโดย นางสุจิดา  ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งการดูงานครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้มาศึกษานโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง แนวคิด แนวการปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นต่อเนื่องกัน 9 ปี  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi