สนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล"วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 16" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรมร่วมสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 16" (FIGHT AIDS MINIMARATHON 2013) ซึ่งไปจัดงานไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปสมบทการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรดเอดส์แก่ประชาชนทั่วไป  ในการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 2.4 กม., คู้รักสัตว์เลี้ยง 2.4 กม. และวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi