สนับสนุนยาให้โครงการบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับ "โครงการบริการสังคม " จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำเวชภัณฑ์ดังกล่าว ออกค่ายช่วยเหลือประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต

FacebookTwitter
Follow @twitterapi