บริจาคข้าวเปลือกหอมประทุมให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

องค์การเภสัชกรรม โดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริจาคข้าวเปลือกหอมประทุมให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว  โดยนายสุรพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนมอบข้าวเปลือกหอมประทุม จำนวน 14,325 กิโลกรัม ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556

FacebookTwitter
Follow @twitterapi