มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางประภาศรี  ทองทวีผล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน มอบทุนการศึกษา ในโครงการ "สานฝันปันน้ำใจ สู่สังคม" ปีที่ 4 ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประโชติ เปล่วงวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

       

FacebookTwitter
Follow @twitterapi