ตรวจจอประสาทตา วันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2556 จ.กระบี่

             องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพจอประสาทตา เพื่อตรวจจอประสาทตาให้กับผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ดังนี้

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 (เช้า) ณ โรงพยาบาลเกาะลันตา อ.เกาะลันตา
  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 (บ่าย) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่าปู อ.เกาะลันตา
  • วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง
  • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพยาบาลเขาพนม อ.เขาพนม
  • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 (เช้า) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงเอน อ.เขาพนม
  • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 (บ่าย) ณ โรงพยาบาลลำทับ อ.ลำทับ
  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพยาบาลปลายพระยา อ.ปลายพระยา

            มีผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับการตรวจจอประสาทตาทั้งหมด 1,494 คน

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi