ศึกษาดูงาน CG&CSR ที่การประปานครหลวง

            นางสุจิดา  ชุติมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน ไปศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจาก นาวสาวสุชาดา  พณิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10   นางลาวัลย์  ฉัตรรุ่งชีวัน  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวง และคณะทำงาน

 

 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi