มอบผ้าห่มระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2556 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          นางณัฎฐญา  พัฒนะวานิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน พร้อมยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2556

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi