งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2555

             องค์การเภสัชกรรม โดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดงานวันเด็กขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม 4 แห่ง ได้แก่ ลาน ดร.ตั๋ว องค์การเภสัชกรรม พระราม 6, เทศบาลตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และโรงงานผลิตยารังสิต จังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีกิจกรรมซุ้มเล่นเกมส์ต่าง ๆ การแสดงของเด็กและเยาวชนบนเวที จับรางวัลใหญ๋ รวมถึงมีอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน โดยบุตร หลานพนักงานองค์การเภสัชกรรม และเด็ก เยาวชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ 

             นายวิทิต  อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้ประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กที่องค์การเภสัชกรรม พระราม 6 ด้วย

หน้า 2 จาก 2

FacebookTwitter
Follow @twitterapi