โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2555 (ก.พ. 55-ส.ค.55)

         องค์การเภสัชกรรมได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยในปีงบประมาณ 2555 นี้ โครงการได้ดำเนินงานใน 9 จังหวัด ได้แก่ 

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,274 ราย

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3,951 ราย

3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  775 ราย

4. จังหวัดตราด 1,448 ราย

5. จังหวัดอ่างทอง 2,083 ราย

6. จังหวัดกาญจนบุรี  1,958 ราย

7. จังหวัดเพชรบูรณ์  2,096 ราย

8. จังหวัดสมุทรสงคราม 1,628 ราย

9. จังหวัดสมุทรปราการ 1,880 ราย

         รวมทั้งหมด 18,409 ราย พบผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา 1,949 ราย ทั้งนี้ได้ประสานกับโรงพยาบาลต้นสังกัดให้พาผู้ป่วยเข้าทำการรักษาแล้ว

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi