"โครงการ GPO ช่วยผู้ประสบภัย ร่วมใจ ต้านภัยหนาว" 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เลย

          องค์การเภสัชกรรม ได้จัด "โครงการ GPO ช่วยผู้ประสบภัย ร่วมใจ ต้านภัยหนาว" ขึ้น มอบผ้าห่มกันหนาว และยาตำราหลวง เพื่อช่วยบรรเทา ช่วยเหลือ ความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยที่ต้องประสบกับสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นอย่างมาก ซึ่งโครงการดัวกล่าวได้ให้จิตอาสาขององค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้ด้วย

องค์การเภสัชกรรมได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว  5 จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด

2.  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด ณ อำเภออมก๋อย ได้แก่ หมู่บ้านแม่ระอาใน หมู่บ้านลูกูดู หมู่บ้านฉุ้ยมอ หมู่บ้านแม่ระอานอก และหมู่บ้านจกปก 

3. จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด ณ โรงเรียนดอยหลวง

4. จังหวัดน่าน จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชปัว และอำเภอภูคา

5. จังหวัดเลย จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุหราช อำเภอด่านซ้าย หมู่บ้านห้วยอ้อย หมู่บ้านกกเฮี่ยน หมู่บ้านก้างปลา

  

  

 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi