มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับครอบครัวของเด็กชายเอกพล ปีกสันเทียะ

  

          วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทางกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน องค์การเภสัชกรรมได้เดินทางนำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของเด็กชายเอกพล ปีกสันเทียะ ที่บ้านเลขที่ 21/9 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพิการและป่วยเป็นโรค Progressive Hydrocephalus (เด็กหัวโต) เพื่อจะนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ นมผงสำหรับทารก และผ้าอ้อม 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi