มอบแกลลอนพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ ให้เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

              นางสุจิดา  ชุติมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบแกลลอนพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ ให้กับเทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดทำแพพาหนะ สำหรับเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่เทศบาลตำบลปลักแรด ได้ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำซ้ำซากทุก ๆ ปี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรเดินทางติดต่อและดำรงชีพ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi