โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2555 (ก.พ. 55-ส.ค.55)

         องค์การเภสัชกรรมได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยในปีงบประมาณ 2555 นี้ โครงการได้ดำเนินงานใน 9 จังหวัด ได้แก่ 

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,274 ราย

2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3,951 ราย

3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  775 ราย

4. จังหวัดตราด 1,448 ราย

5. จังหวัดอ่างทอง 2,083 ราย

6. จังหวัดกาญจนบุรี  1,958 ราย

7. จังหวัดเพชรบูรณ์  2,096 ราย

8. จังหวัดสมุทรสงคราม 1,628 ราย

9. จังหวัดสมุทรปราการ 1,880 ราย

         รวมทั้งหมด 18,409 ราย พบผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา 1,949 ราย ทั้งนี้ได้ประสานกับโรงพยาบาลต้นสังกัดให้พาผู้ป่วยเข้าทำการรักษาแล้ว

 

โครงการคอนเสิร์ตการกุศล "สานสายใย ผู้สูงวัย จากใจ GPO" ปี 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ด้วยความตระหนักถึงความสุขทางจิตใจของผู้สูงอายุ องค์การเภสัชกรรมในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้นำเอาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป้นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ มีนโยบายในการร่วมดูแลและแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม จึงรว่มมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศล "สานสายใย ผู้สูงวัย จากใจ GPO" ปี 2 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมฟังเพลงย้อนอดีตที่คุ้นเคย อย่างมีความสุข อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ให้ลูกหลานได้มีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในครอบครัว 

            การจัดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ จัดขั้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบ 1 เวลา 10.30 - 13.00 น. รอบ 2 เวลา 14.00 - 16.30 น. โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิเช่น ชัยชนะ บุญนะโชติ, พิกุล บุญนะโชติ, น้ำตาล น้ำเพชร, วีระ บำรุงศรี, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ชรัมภ์ เทพชัย, ศรวรรณี โพธิเทศ, ชินกร ไกรลาศ, เพชร พนมรุ้ง, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, วินัย พันธุรักษ์, ชาลีอินทรวิจิตร, สุเทพ วงศ์กำแหง     การจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยมีผู้ชมคอนเสิร์ตกว่า 4,000 คน 

                                                                                                            

"โครงการ GPO ช่วยผู้ประสบภัย ร่วมใจ ต้านภัยหนาว" 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เลย

          องค์การเภสัชกรรม ได้จัด "โครงการ GPO ช่วยผู้ประสบภัย ร่วมใจ ต้านภัยหนาว" ขึ้น มอบผ้าห่มกันหนาว และยาตำราหลวง เพื่อช่วยบรรเทา ช่วยเหลือ ความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยที่ต้องประสบกับสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นอย่างมาก ซึ่งโครงการดัวกล่าวได้ให้จิตอาสาขององค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้ด้วย

องค์การเภสัชกรรมได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว  5 จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด

2.  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด ณ อำเภออมก๋อย ได้แก่ หมู่บ้านแม่ระอาใน หมู่บ้านลูกูดู หมู่บ้านฉุ้ยมอ หมู่บ้านแม่ระอานอก และหมู่บ้านจกปก 

3. จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด ณ โรงเรียนดอยหลวง

4. จังหวัดน่าน จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชปัว และอำเภอภูคา

5. จังหวัดเลย จำนวน 1,000 ผืน ยาตำราหลวง 1,000 ชุด ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุหราช อำเภอด่านซ้าย หมู่บ้านห้วยอ้อย หมู่บ้านกกเฮี่ยน หมู่บ้านก้างปลา

  

  

 

 

มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับครอบครัวของเด็กชายเอกพล ปีกสันเทียะ

  

          วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทางกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน องค์การเภสัชกรรมได้เดินทางนำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของเด็กชายเอกพล ปีกสันเทียะ ที่บ้านเลขที่ 21/9 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพิการและป่วยเป็นโรค Progressive Hydrocephalus (เด็กหัวโต) เพื่อจะนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ นมผงสำหรับทารก และผ้าอ้อม 

 

มอบแกลลอนพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ ให้เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

              นางสุจิดา  ชุติมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบแกลลอนพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ ให้กับเทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดทำแพพาหนะ สำหรับเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่เทศบาลตำบลปลักแรด ได้ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำซ้ำซากทุก ๆ ปี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรเดินทางติดต่อและดำรงชีพ

More Articles...

หน้า 1 จาก 2

FacebookTwitter
Follow @twitterapi