มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554  นางพิศมร  กลิ่นสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ และนางวีรภาพรรณ  รักติประกร ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะอาจารย์เข้าร่วมพิธีมอบทุนด้วย

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi