มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554 ทั้งหมดจำนวน 14,217 ชุด

          องค์การเภสัชกรรมคำนึงถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ ของประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ  ดังนั้นองค์การเภสัชกรรมจึงมอบให้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนจัดถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม พร้อมยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 14,217 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาทิ

  1. 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่  อ.บางบาล  อ.บางปะอิน  อ.มหาราช  อ.นครหลวง  อ.บ้านแขก  อ.เมือง       และสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. 2. จังหวัดพิษณุโลก  ได้แก่  อ.บางระกำ
  3. 3. จังหวัดนครสวรรค์  ได้แก่  อ.เมือง
  4. 4. จังหวัดลพบุรี ได้แก่  อ.ท่าวุ้ง
  5. 5.จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่  อ.พรหมบุรี   อ.อินทร์บุรี   อ.เมือง
  6. 6. จังหวัดพิจิตร  ได้แก่  สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
  7. 7. จังหวัดอ่างทอง  ได้แก่  อ.ไชโย
  8. 8. จังหวัดนนทบุรี  ได้แก่  สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  9. 9. จังหวัดปทุมธานี  ได้แก่  อ.ลาดหลุมแก้ว  อ.สามโคก
  10. 10. และองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ

การจัดซื้อเรือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่,เครื่องยนต์และเสื้อชูชีพ ให้กับ

   - กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน  พื้นที่จังหวัดอยุธยา จำนวน  5  ลำ

   - สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน  8  ลำ

   - สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย   ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน  5  ลำ

   - ต.เขาสมอคอน และ ต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี จำนวน  2  ลำ

   -  รพ.ท่าวุ้ง,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ รพ.บ้านหมี่ จำนวน 5 ลำ

   - องค์การเภสัชกรรมใช้ในการปฏิบัติภารกิจขององค์การ และจัดเตรียมเพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เดือดร้อนต่อไป จำนวน 5 ลำ

   - เสื้อชูชีพให้กับชุมชนภาคใต้ อ.ปากพนัง อ.สิชล และ อ.กุงชิง จำนวน 100 ตัว

 การจัดทำผลิตภัณฑ์ และจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย GPO Megaklean plas และ GPO Klean 

    - มอบให้แก่โรงพยาบาลศิริราช 20 กก.

    - บำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช

    - ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 10 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ . อุทัยธานี , สิงห์บุรี , ชัยนาท , อ่างทอง , พระนครศรีอยุธยา ,ลพบุรี , นนทบุรี , ปทุมธานี และปทุมธานี รวมประมาณ 3 ตัน

    - มอบให้แก่ ศปภ. ที่ทำการกระทรวงพลังงาน จำนวน 1 ตัน

    - เครื่องปั๊มน้ำพร้อมเครื่องยนต์พ่นน้ำยาแบบ 3 สูบ

การจัดทำอาหารพร้อมรับประทาน และ อาหารสด ให้แก่ผู้ประสบภัยในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบ

    - อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน

    - อาหารสดเพื่อนำไปประกอบอาหาร

    - อาหารแห้ง และเครื่องดื่ม

    - จัดตั้งโรงครัว ในศูนย์ช่วยเหลือ ฯ ม.ธรรมศาสตร์

หลังจากอุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว  องค์การเภสัชกรรมยังให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ และสุขภาพประชาชนด้วย 

โครงการบำบัดน้ำเสีย กำจัดลูกน้ำยุงโดยใช้จุลินทรีย์

    - บำบัดน้ำเสีย กำจัดลูกน้ำยุงในวันทำความสะอาดใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี

    - ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

จัดคอนเสิร์ต เติมความสุข สร้างรอยยิ้มหลังน้ำลด

    - สถานที่จัด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    - สถานที่จัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

    - สถานที่จัด ณ สี่แยกบขส. อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    - สถานที่จัด ณ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี(ธัญญบุรี) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดลพบุรี

 

มอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554

            วันที่ 16 มิถุนายน 2554   นางพิศมร  กลิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และนางวีระภาพรรณ  รักติประกร ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็น 180,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาท ตาม "โครงการสานฝันปันน้ำใจ สู่สังคม ปี 2"

 

มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การเภสัชกรรมนำโดย นายพิพัฒน์  นิยมการ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักอำนวยการ และนางวีระภาพรรณ  รักติประกร  ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นจำนวน 100,000 บาท ให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อุทิศตนช่วยเหลือชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย

มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554  นางพิศมร  กลิ่นสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ และนางวีรภาพรรณ  รักติประกร ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะอาจารย์เข้าร่วมพิธีมอบทุนด้วย

 

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53-ก.ย.54)

   

          เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระขนมพรรษาครบ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 องค์การเภสัชกรรมจึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา โดยดำเนินการตามนโยบายของ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม)  และมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

          เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาภาวะผิดปกติทางตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานและเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางสายตา ทั้งเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับบริการทางการแพทย์ ที่จำเป็นและร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

          ในปีงบประมาณ 2554 นี้ โครงการฯได้ให้บริการ 13 พื้นที่ ได้แก่ 

1. เรือนจำกลางบางขวาง 43 ราย

2. จังหวัดกาญจนบุรี 3,407 ราย

3. จังหวัดชลบุรี 242 ราย

4. จังหวัดกระบี่ 3,699 ราย

5. จังหวัดตราด 2,884 ราย

6. ตลาดพรธิสาร จังหวัดปทุมธานี 287 ราย

7. จังหวัดเพชรบูรณ์ 4,724 ราย

8. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,014 ราย

9. จังหวัดสมุทรปราการ 3,601 ราย

10. องค์การเภสัชกรรม (เฉพาะพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน) 250 ราย

11. จังหวัดตราด ครั้งที่ 2  1,038 ราย

12. จังหวัดตรัง 4,767 ราย

13. จังหวัดสมุทรสงคราม 2,200 ราย

        รวมทั้งหมด 31,156 ราย พบมีผู้ที่ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา 3,675 ราย โดยผู้ป่วยจำนวนนี้ได้ประสานให้ทางจังหวัดนั้นนำตัวเข้ารักษาเรียบร้อยแล้ว

 

More Articles...

หน้า 1 จาก 2

FacebookTwitter
Follow @twitterapi