ปี 2564

ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 4,000 หลอด แก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 มิ.ย. 64 องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 4,000 หลอด แก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายบุญชัย ทรัพย์เจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ให้การต้อนรับ
 
 

มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 18 เครื่อง มูลค่า 945,500 บาท แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 มิ.ย. 64 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการกองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 18 เครื่อง มูลค่า 945,500 บาท แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ตรวจคัดกรองก่อนการฉีดวัคซีน COVID-19  และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน  โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

More Articles...

หน้า 1 จาก 3

FacebookTwitter
Follow @twitterapi