ทักทาย

ข่าวดีสำหรับผู้แทนทุกท่าน  ที่ต้องการเช็คยอดหนี้ค้างชำระของลูกค้าภาคเอกชนที่ท่านรับผิดชอบดูแลอยู่  โดยท่านสามารถตรวจสอบหนี้ค้างชำระเมื่อท่าน ใส่ User Name และ Password แล้ว Login ท่านจะเห็นหัวข้อ"หนี้ค้างชำระเอกชน"  ท่านสามารถคลิกหัวข้อดังกล่าว แล้วใส่รหัสลูกค้าที่ท่านต้องการสอบถาม ข้อมูลหนี้ค้างชำระจะแสดง Update ของเมื่อวานให้ท่านทราบ  และยังสามารถพิมพ์ข้อมูลออกเป็น Paper ได้โดยคลิกที่รูป Printer ข้างท้ายของข้อมูล  หากมีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2203-8308

จาก แผนกบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน