ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.63) โดยวิธีคัดเลือก สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวนรวม 36 คน เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆในการประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1

ตามที่องค์การเภสัชกรรม ได้อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 (2702)(2703)(2704)(2705)(2442) สังกัดหน่วยงานต่างๆในการประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 จำนวน 5 อัตรา นั้น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆในการประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1

ตามที่องค์การเภสัชกรรม ได้อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 (2702)(2703)(2704)(2705)(2442) สังกัดหน่วยงานต่างๆในการประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 จำนวน 5 อัตรา นั้น