ประกาศ

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยกำหนดรับพนักงาน จำนวน 75 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 156 คน เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักวิจัย 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักวิจัย 5 จำนวน 14 อัตรา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น

เอกสารการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก

เอกสารรายละเอียดการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อนำไปติดต่อเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ แล้วนำผลตรวจพร้อมฟิล์ม X-Ray มารายงานตัวที่แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (เพิ่่มเติม)

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยกำหนดรับพนักงาน จำนวน 75 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 156 คน เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น