ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 30 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 176 คน ซึ่งได้ปิดรับสมัคร ไปแล้ว นั้น