ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 และเภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2560 ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานขององค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 และเภสัชกร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 อัตรา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นั้น