ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 41 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน นั้น